Review Of Nokia , Sony Ericsson , Samsung Cell Phones

بررسی گوشی های نوکیا

بررسی گوشی های سونی اریکسون

بررسی گوشی های سامسونگ

آخرین قیمت گوشی ها

اخبار موبایل

مشاوره خرید گوشی

آخرین قیمت گوشی های موجود در بازار در نیمه ی اول آبان...
( آخرین آپدیت 19 آبان )


7310 Supernova نوکیا : 150 هزار تومان
7610 Supernova نوکیا : 240 هزار تومان
N85 نوکیا : 750 هزار تومان
N79 نوکیا : 620 هزار تومان
N95 نوکیا : 400 هزار تومان
N95 8 gig نوکیا  : 500 هزار تومان
N81 نوکیا : 330 هزار تومان ( هشت گیگشم 30-40 تومن گرونتره )
N82 نوکیا : 400 هزار تومان
N96 نوکیا : 750 هزار تومان
N73  ME نوکیا : 270 هزار تومان
N78 نوکیا : 305 هزار تومان ( فندلاندیش 30-40 تومن گرونتره )
5320 Xpress Music نوکیا : 200 هزار تومان
5220 Xpress Music نوکیا : 150 هزار تومان
5700 Xperess Music نوکیا : 260 هزار تومان
5310 Xpress Music نوکیا : 195 هزار تومان
5610 Xpress Music نوکیا : 245 هزار تومان
6500 Slide نوکیا : 285 هزار تومان
3600 Slide نوکیا : 195 هزار تومان
6600 Slide نوکیا : 350 هزار تومان
E51 نوکیا : 250 هزار تومان
E65 نوکیا : 270 هزار تومان
3120 Classic نوکیا : 125 هزار تومان
6220 Classic نوکیا : 380 هزار تومان
6120 Classic نوکیا : 210 هزار تومان
3110 Classic نوکیا : 115 هزار تومان
2600 Classic نوکیا : 75 هزار تومان
Classic 3500 نوکیا : 125 هزار تومان
6500 Classic نوکیا : 280 هزار تومان
6300 نوکیا : 170 هزار تومان
7500 Prism نوکیا : 190 هزار تومان
6210 Navigator نوکیا : 350 هزار تومان
5000 نوکیا : 95 هزار تومان
6555 نوکیا : 160 هزار تومان
1650 نوکیا : 47 هزار تومان
2660 نوکیا : 70 هزار تومان
1209 نوکیا : 38 هزار تومان
1200 نوکیا : 32 هزار تومانC902 سونی اریکسون : 370 هزار تومان
C702 سونی اریکسون : 270 هزار تومان
G502 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
G900 سونی اریکسون : 400 هزار تومان
G700 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
W595 سونی اریکسون : 320 هزار تومان
W902 سونی اریکسون : 600 هزار تومان
W960 سونی اریکسون : 380 هزار تومان
W760 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
w350 سونی اریکسون : 140 هزار تومان
w380 سونی اریکسون : 150 هزار تومان
W660 سونی اریکسون : 175 هزار تومان
W580 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
W980 سونی اریکسون : 440 هزار تومان
W890 سونی اریکسون : 280 هزار تومان
W910 سونی اریکسون : 260 هزار تومان
W610 سونی اریکسون : 160 هزار تومان
W880 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
K850 سونی اریکسون : 280 هزار تومان
K810 سونی اریکسون : 210 هزار تومان
K770 سونی اریکسون : 185 هزار تومان
K660 سونی اریکسون : 185 هزار تومان
K550 سونی اریکسون : 140 هزار تومان
K530 سونی اریکسون : 130 هزار تومان
T650 سونی اریکسون : 200 هزار تومان
S500 سونی اریکسون : 165 هزار تومان
P1 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
ٌU900 سامسونگ : 300 هزار تومان
U600 سامسونگ : 170 هزار تومان
U700 سامسونگ : 190 هزار تومان
U800 سامسونگ : 270 هزار تومان
D900 سامسونگ : 150 هزار تومان
G810 سامسونگ : 450 هزار تومان
G800 سامسونگ : 330 هزار تومان
G400 سامسونگ : 370 هزار تومان
F400 سامسونگ : 300 هزار تومان
F250 سامسونگ : 150 هزار تومان
F480 سامسونگ : 380 هزار تومان
J600 سامسونگ : 130 هزار تومان
i900 ( اومنیا ) سامسونگ : 600 هزار تومان
i450 سامسونگ : 290 هزار تومان
i8510 سامسونگ : 700 هزار تومانKu990 ال جی ( همون ویوتی ) : 350 هزار تومان
Shine ال جی : 190 هزار تومان
KF510 ال جی : 215 هزار تومان
KF700 ال جی : 350 هزار تومان


(( تمامی قیمتها بدون گارانتی هستن... ))
(( گوشی های تازه وارد به بازار با رنگ قرمز مشخص شده اند ))
(( اگه قیمت گوشی خاصی رو میخواستید یا کلا سوال خاصی در مورد هر گوشی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید... در همون بخش نظرات و یا حتی در صورت لزوم در پستهای وبلاگ جوابتون رو خواهم داد... ))

برای مقایسه ی قیمت گوشی ها با نیمه ی دوم مهر ماه اینجا رو ببینید
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان 1387ساعت 19:3  توسط مهدی  | 

آخرین قیمت گوشی های موجود در بازار در نیمه ی دوم مهر...
( آخرین آپدیت 30 مهر )


7310 Supernova نوکیا : 150 هزار تومان
7610 Supernova نوکیا : 260 هزار تومان
N95 نوکیا : 410 هزار تومان
N85 نوکیا : 950 هزار تومان
N95 8 gig نوکیا  : 570 هزار تومان
N81 نوکیا : 330 هزار تومان ( هشت گیگشم 30-40 تومن گرونتره )
N82 نوکیا : 410 هزار تومان
N96 نوکیا : 750 هزار تومان
N73  ME نوکیا : 270 هزار تومان
N78 نوکیا : 305 هزار تومان ( فندلاندیش 30-40 تومن گرونتره )
5320 Xpress Music نوکیا : 230 هزار تومان
5220 Xpress Music نوکیا : 150 هزار تومان
5700 Xperess Music نوکیا : 260 هزار تومان
5310 Xpress Music نوکیا : 195 هزار تومان
5610 Xpress Music نوکیا : 245 هزار تومان
6500 Slide نوکیا : 285 هزار تومان
3600 Slide نوکیا : 210 هزار تومان
E51 نوکیا : 250 هزار تومان
E65 نوکیا : 270 هزار تومان
3120 Classic نوکیا : 125 هزار تومان
6220 Classic نوکیا : 380 هزار تومان
6120 Classic نوکیا : 210 هزار تومان
3110 Classic نوکیا : 115 هزار تومان
2600 Classic نوکیا : 75 هزار تومان
Classic 3500 نوکیا : 125 هزار تومان
6500 Classic نوکیا : 280 هزار تومان
6300 نوکیا : 180 هزار تومان
7500 Prism نوکیا : 190 هزار تومان
6120 Navigator نوکیا : 350 هزار تومان
5000 نوکیا : 99 هزار تومان
6555 نوکیا : 160 هزار تومان
1650 نوکیا : 47 هزار تومان
2660 نوکیا : 70 هزار تومان
1209 نوکیا : 38 هزار تومان
1200 نوکیا : 32 هزار تومانC902 سونی اریکسون : 380 هزار تومان
C702 سونی اریکسون : 280 هزار تومان
G502 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
G900 سونی اریکسون : 410 هزار تومان
G700 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
W960 سونی اریکسون : 400 هزار تومان
W760 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
w350 سونی اریکسون : 150 هزار تومان
w380 سونی اریکسون : 160 هزار تومان
W660 سونی اریکسون : 175 هزار تومان
W580 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
W980 سونی اریکسون : 460 هزار تومان
W890 سونی اریکسون : 280 هزار تومان
W910 سونی اریکسون : 265 هزار تومان
W610 سونی اریکسون : 160 هزار تومان
W880 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
K850 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
K810 سونی اریکسون : 210 هزار تومان
K770 سونی اریکسون : 185 هزار تومان
K660 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
K550 سونی اریکسون : 140 هزار تومان
K530 سونی اریکسون : 130 هزار تومان
T650 سونی اریکسون : 205 هزار تومان
S500 سونی اریکسون : 170 هزار تومان
P1 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
ٌU900 سامسونگ : 305 هزار تومان
U600 سامسونگ : 170 هزار تومان
U700 سامسونگ : 190 هزار تومان
U800 سامسونگ : 270 هزار تومان
D900 سامسونگ : 160 هزار تومان
G810 سامسونگ : 450 هزار تومان
G800 سامسونگ : 330 هزار تومان
G400 سامسونگ : 395 هزار تومان
F400 سامسونگ : 300 هزار تومان
F480 سامسونگ : 400 هزار تومان
J600 سامسونگ : 130 هزار تومان
i900 ( اومنیا ) سامسونگ : 700 هزار تومان
i450 سامسونگ : 290 هزار تومان
i8510 سامسونگ : 850 هزار تومانKu990 ال جی ( همون ویوتی ) : 380 هزار تومان
Shine ال جی : 190 هزار تومان
KF510 ال جی : 250 هزار تومان


(( تمامی قیمتها بدون گارانتی هستن... ))
(( گوشی های تازه وارد به بازار با رنگ قرمز مشخص شده اند ))
(( اگه قیمت گوشی خاصی رو میخواستید یا کلا سوال خاصی در مورد هر گوشی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید... در همون بخش نظرات و یا حتی در صورت لزوم در پستهای وبلاگ جوابتون رو خواهم داد... ))

برای مقایسه ی قیمت گوشی ها با نیمه ی اول مهر ماه اینجا رو ببینید
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر 1387ساعت 17:28  توسط مهدی  | 

آخرین قیمت گوشی های موجود در بازار در نیمه ی اول مهر...
( آخرین آپدیت 19 مهر )

7310 Supernova نوکیا : 150 هزار تومان
7610 Supernova نوکیا : 300 هزار تومان
N95 نوکیا : 460 هزار تومان
N95 8 gig نوکیا  : 570 هزار تومان
N81 نوکیا : 330 هزار تومان ( هشت گیگشم 30-40 تومن گرونتره )
N82 نوکیا : 420 هزار تومان
N96 نوکیا : 750 هزار تومان
N73  ME نوکیا : 270 هزار تومان
N78 نوکیا : 310 هزار تومان ( فندلاندیش 30-40 تومن گرونتره )
5320 Xpress Music نوکیا : 245 هزار تومان
5700 Xperess Music نوکیا : 260 هزار تومان
5310 Xpress Music نوکیا : 195 هزار تومان
5610 Xpress Music نوکیا : 255 هزار تومان
6500 Slide نوکیا : 290 هزار تومان
3600 Slide نوکیا : 225 هزار تومان
E51 نوکیا : 260 هزار تومان
E65 نوکیا : 270 هزار تومان
E51 نوکیا : 255 هزار تومان
3120 Classic نوکیا : 125 هزار تومان
6220 Classic نوکیا : 400 هزار تومان
6120 Classic نوکیا : 210 هزار تومان
3110 Classic نوکیا : 120 هزار تومان
2600 Classic نوکیا : 75 هزار تومان
Classic 3500 نوکیا : 125 هزار تومان
6500 Classic نوکیا : 280 هزار تومان
6300 نوکیا : 180 هزار تومان
7500 Prism نوکیا : 190 هزار تومان
6120 Navigator نوکیا : 350 هزار تومان
5000 نوکیا : 100 هزار تومان
6555 نوکیا : 160 هزار تومان
1650 نوکیا : 50 هزار تومان
2660 نوکیا : 70 هزار تومان
1209 نوکیا : 40 هزار تومان
1200 نوکیا : 32 هزار تومانC902 سونی اریکسون : 400 هزار تومان
C702 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
G502 سونی اریکسون : 200 هزار تومان
G900 سونی اریکسون : 410 هزار تومان
G700 سونی اریکسون : 330 هزار تومان
W960 سونی اریکسون : 400 هزار تومان
W760 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
w350 سونی اریکسون : 160 هزار تومان
w380 سونی اریکسون : 170 هزار تومان
W660 سونی اریکسون : 175 هزار تومان
W580 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
W980 سونی اریکسون : 480 هزار تومان
W890 سونی اریکسون : 29 هزار تومان
W910 سونی اریکسون : 265 هزار تومان
W610 سونی اریکسون : 160 هزار تومان
W880 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
K850 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
K810 سونی اریکسون : 215 هزار تومان
K770 سونی اریکسون : 185 هزار تومان
K660 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
K550 سونی اریکسون : 140 هزار تومان
K530 سونی اریکسون : 135 هزار تومان
T650 سونی اریکسون : 205 هزار تومان
S500 سونی اریکسون : 170 هزار تومان
P1 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
ٌU900 سامسونگ : 350 هزار تومان
U600 سامسونگ : 170 هزار تومان
U700 سامسونگ : 190 هزار تومان
U800 سامسونگ : 280 هزار تومان
D900 سامسونگ : 160 هزار تومان
G810 سامسونگ : 450 هزار تومان
G800 سامسونگ : 330 هزار تومان
G400 سامسونگ : 420 هزار تومان
F400 سامسونگ : 300 هزار تومان
F480 سامسونگ : 420 هزار تومان
J600 سامسونگ : 130 هزار تومان
I900 ( اومنیا ) سامسونگ : 730 هزار تومان
i450 سامسونگ : 290 هزار تومانKu990 ال جی ( همون ویوتی ) : 440 هزار تومان ( Ke هم 30-40 تومن ارزونتره )
Shine ال جی : 200 هزار تومان
KF510 ال جی : 250 هزار تومان


(( تمامی قیمتها بدون گارانتی هستن... ))
(( اگه قیمت گوشی خاصی رو میخواستید یا کلا سوال خاصی در مورد هر گوشی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید... در همون بخش نظرات و یا حتی در صورت لزوم در پستهای وبلاگ جوابتون رو خواهم داد... ))

برای مقایسه ی قیمت گوشی ها با نیمه ی دوم شهریور ماه اینجا رو ببینید
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1387ساعت 18:50  توسط مهدی  | 

آخرین قیمت گوشی های موجود در بازار در نیمه ی دوم شهریور...
( آخرین آپدیت 30 شهریور )

7310 Supernova نوکیا : 160 هزار تومان
3120 Classic نوکیا : 135 هزار تومان
N95 نوکیا : 460 هزار تومان
N95 8 gig نوکیا  : 570 هزار تومان
6500 Slide نوکیا : 290 هزار تومان
6500 Classic نوکیا : 280 هزار تومان
5310 Xpress Music نوکیا : 200 هزار تومان
5610 Xpress Music نوکیا : 265 هزار تومان
7500 Prism نوکیا : 190 هزار تومان
6120 Navigator نوکیا : 380 هزار تومان
N81 نوکیا : 330 هزار تومان ( هشت گیگشم 30-40 تومن گرونتره )
3500 نوکیا : 130 هزار تومان
3110 Classic نوکیا : 120 هزار تومان
N82 نوکیا : 420 هزار تومان
N96 نوکیا : 1.200 هزار تومان
E51 نوکیا : 255 هزار تومان
N73 نوکیا : 270 هزار تومان ( آخرین قیمت موزیک ادیشنش هم حدود 280 تومنه )
N78 نوکیا : 300 هزار تومان ( فندلاندیش 40 تومن گرونتره )
5320 Xpress Music نوکیا : 250 هزار تومان
5000 نوکیا : 100 هزار تومان
6220 Classic نوکیا : 400 هزار تومان
3600 Slide نوکیا : 230 هزار تومان
7610 Supernova نوکیا : 380 هزار تومان
E51 نوکیا : 280 هزار تومان
2600 Classic نوکیا : هزار تومان
E65 نوکیا : 280 هزار تومان
6120 Classic نوکیا : 210 هزار تومان
6300 نوکیا : 180 هزار تومان
5700 Xperess Music نوکیا : 250 هزار تومانK850 سونی اریکسون : 290 هزار تومان
G900 سونی اریکسون : 430 هزار تومان
G700 سونی اریکسون : 330 هزار تومان
W760 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
C902 سونی اریکسون : 430 هزار تومان
C702 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
w350 سونی اریکسون : 170 هزار تومان
w380 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
K810 سونی اریکسون : 220 هزار تومان
K770 سونی اریکسون : 185 هزار تومان
W960 سونی اریکسون : 450 هزار تومان
T650 سونی اریکسون : 205 هزار تومان
S500 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
W660 سونی اریکسون : 175 هزار تومان
W580 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
K550 سونی اریکسون : 140 هزار تومان
K530 سونی اریکسون : 135 هزار تومان
P1 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
ٌW980 سونی اریکسون : 520 هزار تومان
W890 سونی اریکسون : 300 هزار تومان
W910 سونی اریکسون : 270 هزار تومان
W610 سونی اریکسون : 160 هزار تومان
W880 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
G502 سونی اریکسون : 200 هزار تومان
K660 سونی اریکسون : 190 هزار تومانU900 سامسونگ : 350 هزار تومان
U600 سامسونگ : 170 هزار تومان
U700 سامسونگ : 190 هزار تومان
D900 سامسونگ : 160 هزار تومان
i450 سامسونگ : 290 هزار تومان
G810 سامسونگ : 450 هزار تومان
G800 سامسونگ : 330 هزار تومان
F400 سامسونگ : 300 هزار تومان
U800 سامسونگ : 310 هزار تومان
F480 سامسونگ : 440 هزار تومان
J600 سامسونگ : 130 هزار تومان
I900 سامسونگ : 840 هزار تومانKu990 ال جی ( همون ویوتی ) : 440 هزار تومان
Shine ال جی : 200 هزار تومان
KF510 ال جی : 250 هزار تومان


(( تمامی قیمتها بدون گارانتی هستن... ))
(( اگه قیمت گوشی خاصی رو میخواستید یا کلا سوال خاصی در مورد هر گوشی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید... در همون بخش نظرات و یا حتی در صورت لزوم در پستهای وبلاگ جوابتون رو خواهم داد... ))

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور 1387ساعت 21:36  توسط مهدی  | 

آخرین قیمت گوشی های موجود در بازار در تاریخ 12 شهریور 87 به شرح زیر است :
(در تاریخ 13 شهریور آپدیت شد و قیمتهای درخواستی دوستان به لیست اضافه شد... شما هم اگه قیمت گوشی دلخواهتون تو لیست نیست فقط کافیه تو قسمت نظرات اعلام کنین تا اضافه کنم )

7310 Supernova نوکیا : 200 هزار تومان
3120 Classic نوکیا : 150 هزار تومان
N95 نوکیا : 460 هزار تومان
N95 8 gig نوکیا  : 570 هزار تومان
6500 Slide نوکیا : 300 هزار تومان
5310 نوکیا : 210 هزار تومان
5610 نوکیا : 265 هزار تومان
7500 Prism نوکیا : 190 هزار تومان
6120 Navigator نوکیا : 430 هزار تومان
6500 Classic نوکیا : 280 هزار تومان
N81 نوکیا : 330 هزار تومان ( هشت گیگشم 30-40 تومن گرونتره )
3500 نوکیا : 130 هزار تومان
3110 Classic نوکیا : 120 هزار تومان
N82 نوکیا : 430 هزار تومان
E51 نوکیا : 255 هزار تومان
N73 نوکیا : 270 هزار تومان ( آخرین قیمت موزیک ادیشنش هم حدود 280 تومنه )
N78 نوکیا : 330 هزار تومانG900 سونی اریکسون : 430 هزار تومان
G700 سونی اریکسون : 330 هزار تومان
W760 سونی اریکسون : 340 هزار تومان
C902 سونی اریکسون : 440 هزار تومان
w350 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
w380 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
K810 سونی اریکسون : 220 هزار تومان
K770 سونی اریکسون : 185 هزار تومان
W960 سونی اریکسون : 450 هزار تومان
T650 سونی اریکسون : 205 هزار تومان
S500 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
W660 سونی اریکسون : 180 هزار تومان
W580 سونی اریکسون : 190 هزار تومان
K550 سونی اریکسون : 140 هزار تومان
K530 سونی اریکسون : 140 هزار تومان
P1 سونی اریکسون : 300 هزار تومانU900 سامسونگ : 450 هزار تومان
U600 سامسونگ : 180 هزار تومان
U700 سامسونگ : 200 هزار تومان
D900 سامسونگ : 160 هزار تومان
i450 سامسونگ : 290 هزار تومان
G810 سامسونگ : 470 هزار تومانKu990 ال جی ( همون ویوتی ) : 440 هزار تومان
Shine ال جی : 200 هزار تومان

بد نیست 5 مورد رو بگم :
1- قیمتایی که من میذارم مربوط به گوشی های بدون گارانتی هستن و کلا من به گارانتی ( تو ایران ) اعتقادی ندارم !
2- سعی کردم قیمتها مطابق قیمت بازار باشه ( البته بازار تهران چون حتما میدونین تو یه شهری مثل شیراز معمولا گوشی از تهران ارزونتره و بعضی شهرا هم گرونتر ) و خوب هدفم اینه که قیمتایی که اینجا میبینین خیلی با بازار اختلاف نداشته باشه...
3- اگه قیمت گوشی خاصی رو میخواید ( و تو لیست نیست ) تو بخش نظرات بگید تا اینجا بذارم
4- هر هفته یا حد اکثر هر دو هفته لیست آخرین قیمتا رو قرار میدم تا این لیست آپدیت شده باشه و به درد بخوره...!
5- شاد باشید... آغاز ماه رمضان رو هم به همتون تبریک میگم...
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور 1387ساعت 15:11  توسط مهدی  | 

بد ندیدم تو بخش اخبار گوشی ها خبرهاییم راجع به قیمت گوشیا در بازارایه جهانی و همینطور بازار ایران بذارم...N78 نوکیا : 370 هزار تومان
Classic 6220  نوکیا : 470 هزار تومان
N82 نوکیا : 430 هزار تومان
E51 نوکیا : 250 هزار تومان

G900 سونی اریکسون : 450 هزار تومان
G700 سونی اریکسون : 340 هزار تومان
W760 سونی اریکسون : 350 هزار تومان
C902 سونی اریکسون : 440 هزار تومان
w350 سونی اریکسون : 180 هزار تومان

U900 سامسونگ : 450 هزار تومان
U600 سامسونگ : 190 هزار تومان
U700 سامسونگ : 210 هزار تومان
D900 سامسونگ : 160 هزار تومان

Ku990 ال جی ( همون ویوتی ) : 440 هزار تومان

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1387ساعت 13:39  توسط مهدی  |